نوحه و مداحی ایام فاطمیه 92

سید مهدی میر داماد

سال 1392

نام نوحه : خبر میرسد از راه خبر نزدیک است

دانلود با حجم  2.968 مگابایت

 

نام نوحه : شب بود و میرفتند مادر را بشویند

دانلود با حجم  2.924 مگابایت

 

نام نوحه : شب سکوت و شب جدائی

دانلود با حجم  1.796 مگابایت

 

نام نوحه : فصل بهاره ولی براما فصل خزونه

دانلود با حجم  1.684 مگابایت

 

نام نوحه : قسم به سلطانم رضا قسم به اربابم حسین

دانلود با حجم   976 کیلوبایت

 

حاج محمود کریمی

سال 1392

نام نوحه : فاش میگویم و از گفته خود دلشادم

دانلود با حجم  4.034 مگابایت

 

نام نوحه : وا  اما شب شهادت زهرا(س)

دانلود با حجم  1.197 مگابایت

 

نام نوحه : گفتن ندارد کوچه شلوغه

دانلود با حجم  2.108 مگابایت

-------------------

 

ایام فاطمیه 92

علی مومنی

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 1

دانلود با حجم 5.973 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 2

دانلود با حجم 6.853 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 3

دانلود با حجم 4.658 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 4

دانلود با حجم 4.856 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 5

دانلود با حجم 5.859 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 6

دانلود با حجم 6.064 مگابایت

 

------------------

حسن خلج

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 1

دانلود با حجم 5.810 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه 92 شماره 2

دانلود با حجم 5.642 مگابایت

---------------------

محمود کریمی و مجید بنی فاطمه

 

نام نوحه : شب پنجم ایام فاطمیه 92 شماره 1

دانلود با حجم  9.494مگابایت

 

نام نوحه : شب پنجم ایام فاطمیه 92 شماره 2

دانلود با حجم  4.128 مگابایت

 

نام نوحه : شب پنجم ایام فاطمیه 92 شماره 3

دانلود با حجم 4.810 مگابایت

 

نام نوحه : شب پنجم ایام فاطمیه 92 شماره 4

دانلود با حجم 8.750 مگابایت

 

نام نوحه : شب پنجم ایام فاطمیه 92 شماره 5

دانلود با حجم 5.132 مگابایت

 

نام نوحه : شب پنجم ایام فاطمیه 92 شماره 6

دانلود با حجم 6.884 مگابایت

 

---------------------

محمدرضا طاهری

نام نوحه :ایام فاطمیه اول 92 شب اول

دانلود با حجم 12.158 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه اول 92 شب دوم

دانلود با حجم 10.038 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه اول 92 شب سوم

دانلود با حجم 9.197 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه اول 92 شب چهارم

دانلود با حجم 7.918 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه اول 92 شب پنجم

دانلود با حجم 7.607 مگابایت

 

-------------------

مهدی مختاری

نام نوحه :ایام فاطمیه شب شهادت حضرت زهرا شماره 1

دانلود با حجم 1.356 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه شب شهادت حضرت زهرا شماره 2

دانلود با حجم 1.334 مگابایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه شب شهادت حضرت زهرا شماره 3

دانلود با حجم  648 کیلوبایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه شب شهادت حضرت زهرا شماره 4

دانلود با حجم  532 کیلوبایت

 

نام نوحه : ایام فاطمیه شب شهادت حضرت زهرا شماره 5

دانلود با حجم 4.162 مگابایت

---------------------

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید