نوحه و مداحی ایام فاطمیه مداحان آذری (2)

حاج فیروز زیرک کار ( فخرالذاکرین ) یادگاری از پیرغلامان امام حسین (ع) از تبریز

 

نام نوحه : در مورد حجاب

دانلود با حجم   3.002 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 1

دانلود با حجم  2.402  مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 2

دانلود با حجم   1.390 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 3

دانلود با حجم   5.140 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 4

دانلود با حجم   4.060 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 5

دانلود با حجم   2.148 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 6

دانلود با حجم   49.700 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 7

دانلود با حجم   13.747 مگابایت

 

حاج مهدی خادم آذریان

 

نام نوحه : بستر بیماری حضرت زهرا (س) شماره  1 الی 10

دانلود با حجم   49.163 مگابایت

 

نام نوحه : بستر بیماری حضرت زهرا (س) شماره 11 الی 32

دانلود با حجم   48.810 مگابایت

 

نام نوحه : بستر بیماری حضرت زهرا (س) شماره 33 الی 35

دانلود با حجم   47.834 مگابایت

 

نام نوحه : بعد از شهادت حضرت زهرا (س)
شماره 1 الی 7

دانلودبا حجم   10.674 مگابایت

 

نام نوحه : جلالت حضرت زهرا (س) شماره 1 الی 11

دانلودبا حجم   48.394 مگابایت

 

نام نوحه : جلالت حضرت زهرا (س) شماره12
الی 22

دانلودبا حجم   30.240 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره  1 الی 2

دانلودبا حجم   50.336 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره  3 الی 7

دانلودبا حجم   45.199 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره  8 الی 11

دانلودبا حجم   11 مگابایت

 

نام نوحه : دفن حضرت زهرا (س) شماره
ا  الی 9

دانلودبا حجم   21.803 مگابایت

 

نام نوحه : دفن حضرت زهرا (س) شماره 10
الی  12

دانلودبا حجم   32.390 مگابایت

 

گلچین :

 

نام نوحه : وصیت حضرت زهرا (س)

دانلودبا حجم  5.385  مگابایت

 

نام نوحه : از ظهور تا روضه حضرت زهرا(س)

دانلودبا حجم   15.399 مگابایت

 

نام نوحه : ازدواج حضرت زهرا (س)

دانلودبا حجم   7.192 مگابایت

 

نام نوحه : آنا  یا زهرا (س)

دانلودبا حجم  1.595  مگابایت

 

نام نوحه : درد دل حضرت زهرا (س)

دانلودبا حجم   1.105 مگابایت

 

نام نوحه : شام غریبان حضرت زهرا (س)

دانلودبا حجم   1.708 مگابایت

 

نام نوحه : شفاعت صدیقه طاهره

دانلودبا حجم   4.186 مگابایت

 

نام نوحه : شهادت حضرت زهرا (س)

دانلودبا حجم  21.148  مگابایت

 

نام نوحه : عیادت مریض

دانلودبا حجم   8.288 مگابایت

 

نام نوحه : فراق مادر

دانلودبا حجم  1.311  مگابایت

 

نام نوحه : مقام مادر

دانلودبا حجم   3.865 مگابایت

 

نام نوحه : ولادت حضرت زهرا (س)

دانلودبا حجم   13.564 مگابایت

 

حاج احمد بالائی

 

نام نوحه :حصرت زهرا (س) شماره 2

دانلود با حجم   4.862 مگابایت

 

نام نوحه : درد دل با حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم  4.016  مگابایت

-------------------------------

علی اصغر قبائلی

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) 3

دانلود با حجم   1.659 مگابایت

------------------------------

بهرام عراقی زاده

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم   1.731 مگابایت

 

نام نوحه : دفن حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم  3.664  مگابایت

-----------------------------

حاج ابراهیم رهبر

 

 

نام نوحه : وفات حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم   13.276 مگابایت

 

نام نوحه : یا زهرا (س)

دانلود با حجم   18.072 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره  1

دانلود با حجم  6.194  مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره  2

دانلود با حجم   16.741 مگابایت

 

نام نوحه : گل عمو اوغلی باشیمی آل دیزیوه

دانلود با حجم   2.961 مگابایت

--------------------------------

حاج مقصود پور رادی

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم   10.508 مگابایت

------------------------------

مهدی علیزاده

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 1

دانلود با حجم   2.664 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 2

دانلود با حجم   5.887 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 3

دانلود با حجم   5.019 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 4

دانلود با حجم  6.173  مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 5

دانلود با حجم  5.900  مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 6

دانلود با حجم    397 کیلوبایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 7

دانلود با حجم    592 کیلوبایت

---------------------------

مهدی قربانی

 

نام نوحه : حضرت  زهرا (س) سینه زنی

دانلود با حجم   2.063 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم   5.864 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 1

دانلود با حجم  8.689  مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 2

دانلود با حجم   5.074 مگابایت

---------------------------

مهدی لیثی

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم   9.361 مگابایت

 

نام نوحه : حضرت زهرا (س) شماره 1

دانلود با حجم   1.589 مگابایت

 

نام نوحه : وفات حضرت زهرا (س) جمعی از مادحین تبریز

دانلود با حجم   6.730 مگابایت

 

-------------------------------

حاج سلیم موذن زاده

 

نام نوحه : وفات حضرت زهرا (س)

دانلود با حجم   51 مگابایت

 

 

/ 0 نظر / 237 بازدید